Wat houdt de begeleiding in

Door het ondernemen van activiteiten en het oefenen van (nieuwe) vaardigheden wordt er gewerkt aan het verbeteren van de dagbesteding, de sociale omgang en/of het vergroten van de zelfredzaamheid. Door positieve ervaringen op te doen tijdens de uitgevoerde activiteiten wordt het zelfvertrouwen vergroot. Activiteiten kunnen meerdere vormen hebben: het kan bijvoorbeeld een ‘kleine’ activiteit betreffen zoals het onderhouden van een kamer, maar het kan ook een ‘grotere’ activiteit buiten de deur zijn zoals een sollicitatiegesprek. Wanneer het zelfvertrouwen voldoende opgebouwd en of bestendigd is, kan gemakkelijker worden gewerkt aan dingen die lastig zijn of als lastig worden ervaren. Er wordt bij het opstellen van het plan van aanpak vooral uitgegaan van wat een kind, jongere en of (jong)volwassene kan in plaats van hetgeen dat niet lukt. Wanneer het begeleiden van een kind betreft, worden de ouders zeer intensief betrokken bij het leerproces.

Vormen van begeleiding

Er kan grofweg een onderverdeling worden gemaakt ten aanzien van:

Hebt u vragen, opmerkingen en/of wilt u graag een gesprek aangaan, vult u dan onder het kopje ‘contact’ het formulier in en ik neem z.s.m. contact met u op.

 

  

 

Contactinformatie

Pierre Blondé

06 5390 0051
info@pierreblonde.nl