Wat is autisme?

Autisme in het kort

Met Autisme worden vanuit de DSM-IV de volgende diagnosen bedoeld:

  • Autisme Spectrum Stoornis (afgekort ‘ASS’. Dit is de meest gebruikte en overkoepelende term);
  • Klassiek autisme;
  • Asperger;
  • PDD-NOS (waaronder de subgroep McDD);

In de nieuwe DSM-V is de belangrijkste wijziging dat er 1 term betreft namelijk 'Autisme Spectrum Stoornis' en voortaan 2 domeinen worden onderscheiden in plaats van 3.

De 3 domeinen waren:

  • beperkingen in de sociale interactie;
  • beperkingen in de communicatie;
  • stereotiepe patronen van gedrag.

Ze worden vervangen door deze twee domeinen:

  • beperkingen in de sociale communicatie en interactie;
  • repetitief gedrag en specifieke interesses.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een bijzonder goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

De meeste mensen zien de wereld als een film, maar mensen met autisme zien de wereld eerder als een stapel losse foto's: zij zien minder samenhang, waardoor het hen veel meer moeite kost om te begrijpen wat er gebeurt. Ook snappen zij vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven, elke dag opnieuw.

Autisme kent vele gezichten: sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen, andere doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Ruim 1% van de Nederlanders - ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Hebt u vragen, opmerkingen en/of wilt u graag een gesprek aangaan, vult u dan onder het kopje ‘contact’ het formulier in en ik neem z.s.m. contact met u op.

 

  

 

Contactinformatie

Pierre Blondé

06 5390 0051
info@pierreblonde.nl